Ferrum Wodecki
slider 1slider 2slider 3

> Faq.html

FAQ - Najczęściej zadawane pytania

 Czy grzejniki aluminiowe Ferrum-Nowy / Ferrum-Max mogą być montowane w instalacjach miedzianych C.O.?

Grzejniki aluminiowe Ferrum-Nowy/Max mogą być montowane w instalacjach miedzianych przy poprawnym wykonaniu czynności montażowych zawartych w instrukcji obsługi. Podstawowym warunkiem jest wykluczenie bezpośredniego styku między otworami gwintowanymi grzejnika a elementami miedzianymi.

Równie ważne jest odpowiednie pH wody używanej do ogrzewania. Zaleca się utrzymanie pH 7 - 8. „Grzejniki aluminiowe w krajach Europy Zachodniej są powszechnie stosowane w instalacjach miedzianych i / lub stalowych. W Polsce do niedawna istniały na ten temat rozbieżne opinie. Nasze normy i wytyczne krajowych placówek naukowo - badawczych nie zalecały połączenia stal – aluminium, a nie dopuszczały styku miedź – aluminium. W świetle aktualnych badań i doświadczeń stosowanie grzejników aluminiowych w szczelnych instalacjach z rurami miedzianymi nie stwarza niebezpieczeństwa przyspieszonej korozji, przy zachowaniu warunków wykonania i eksploatacji instalacji c. o., określonych w poniższym opracowaniu. Dotychczas największą trwałością eksploatacyjną spośród grzejników c. o. (ponad 30-letnią) charakteryzowały się grzejniki żeliwne. Były one bowiem mało wrażliwe na niższą jakość wody w instalacji i nie wymagały specjalnie dokładnego reżimu eksploatacyjnego. Nieco inaczej ma się sprawa z pozostałymi grzejnikami (płytowymi, aluminiowymi i konwektorami miedzianymi). Ich wieloletnia, bezawaryjna praca wymaga prawidłowej eksploatacji instalacji, w której zostały zamontowane. Niniejsza praca ma na celu określenie niezbędnych warunków technicznych, po spełnieniu których grzejniki aluminiowe FERRUM będą bezawaryjnie pracować w miedzianych instalacjach c. o. w okresie 15-letniej eksploatacji” ,

 

Fragment z dokumentu Instytut Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu Stacja Badań Grzejników Załącznik nr 2 do Raportu z badań nr 119/2001/LA „Wytyczne stosowania grzejników aluminiowych FERRUM w instalacjach miedzianych centralnego ogrzewania” Radom, luty 2001 r.

 Jak są wytwarzane i jakich materiałów używa się do produkcji grzejników aluminiowych Ferrum – Nowy/ Ferrum Max?

Grzejniki aluminiowe Ferrum Nowy/ Max wytwarzane są nowoczesną metodą odlewania ciśnieniowego ze stopu Al Si Cu EN46100. Ciekły stop aluminium (sformułowanie „grzejniki aluminiowe” jest skrótem myślowym) jest „wtłoczony” do formy stalowej pod ciśnieniem a krzepnący odlew- doprasowany pod wysokim ciśnieniem(~ 240 atm.). Stosowany stop ma ściśle określony certyfikowany skład chemiczny zapewniający najwyższą jakość grzejnika.

Następne procesy to procesy wykańczające, przeplatane bardzo rygorystycznymi kontrolami szczelności i jakości. Grzejniki nie spełniające określonych wymagań szczelności, wytrzymałości i estetyki są brakowane. Wszystkie materiały używane do produkcji grzejników aluminiowych Ferrum Nowy/Max  posiadają niezbędne certyfikaty jakości.

 Jaki parametr najlepiej charakteryzuje grzejniki i umożliwia ich porównanie?

Najważniejszym parametrem umożliwiającym porównanie grzejników jest jego moc cieplna (normalna lub maksymalna czyli moc cieplna dla określonych temperatur doprowadzenia i odprowadzenia czynnika grzewczego). Moc cieplna jest bowiem odzwierciedleniem kształtu, wymiarów , masy , pojemności wody, ilości wylotów powietrza.
Jest to parametr wyznaczany proceduralnie  i potwierdzany przez akredytowaną jednostkę badawczą w przypadku naszych grzejników jest to Instytut Techniki Cieplnej w Radomiu.

Nie wnikając zanadto w definicje mocy cieplnej jest to parametr odczuwalny intuicyjnie przez każdego i najwłaściwszy do porównań w przypadku grzejników aluminiowych (dla przykładu w motoryzacji moc silnika nie daje klientowi kompletnych informacji o produkcie-samochodzie, gdyż należałoby podać masę auta, najlepszym parametrem odczuwalnym bezpośrednio w tym przypadku zawierającym w sobie wszystkie czynniki jest przyśpieszenie samochodu, można by powiedzieć, że  moc cieplna grzejnika jest parametrem – odpowiednikiem przyspieszenia dla samochodu).

Istnieją oczywiście inne parametry, które określają inne cechy grzejnika jak na przykład ciśnienie robocze oraz parametry związane z estetyką wykonania i wzornictwa , dodatkowych zabezpieczeń przeciwkorozyjnych
Podsumowując , najistotniejszym parametrem odzwierciedlającym cechy  najważniejsze z punktu widzenia użytkownika czyli cechy bezpośrednio odczuwalne przez każdego każdej zimy jest  MOC CIEPLNA grzejnika (normalna lub maksymalna czyli dla danych temperatur doprowadzenia i odprowadzenia czynnika grzewczego).

 Jak porównać grzejniki żeliwne T-1, TA-1 z grzejnikami aluminiowymi Ferrum – Nowy/ Ferrum Max

Porównanie grzejników powinno bazować przede wszystkim na porównywaniu ich mocy cieplnej patrz pyt.3.
O ile w przypadku porównywania grzejników tego samego rodzaju czyli stalowych pomiędzy sobą , aluminiowych pomiędzy sobą, porównanie mocy jest w zupełności wystarczające o tyle dla porównywania grzejników z różnych materiałów to jest stalowych z aluminiowymi czy w naszym przypadku żeliwnych z aluminiowymi należałoby również wspomnieć o innych cechach jak pojemność wody , ciśnienie robocze i walory estetyczne oraz okres gwarancji producenta.

Wiadomym jest że grzejniki żeliwne są mniej wrażliwe na jakość wody grzewczej przez co ich użytkowanie jest mniej wymagające lecz duża pojemność wody sprawia , iż przy współczesnych trendach budowlanych w zakresie ociepleń staje się on nieekonomiczny i nie daje komfortu cieplnego.

Wymiana zatem grzejnika aluminiowego na żeliwny nie tylko daje efekt mocy cieplnej ale również znacznie poprawia komfort cieplny użytkowników.

 Jak dobrać ilość żeberek do danego pomieszczenia?

Prawidłowy dobór ilości żeber grzejnika aluminiowego jest oczywiście kluczowy dla komfortu cieplnego.
Właściwe i inżynierskie podejście jest oczywiście jedynym prawidłowym sposobem obliczeniowym uwzględniającym wszystkie współczynniki przepuszczalności materiałów , przewodzenia ciepła. Obliczenia te są jednak dość czasochłonne i nie zawsze klarowne.

Korzystając z  doświadczenia zaprzyjaźnionych instalatorów oraz zaczerpniętych opinii klientów możemy zaproponować przeliczanie(najprostsze  jednak przybliżone obliczeniowym metodom inżynierskim) dla grzejnika aluminiowego Ferrum- Nowy  dla pomieszczenia o wysokości około 2,5 m ocieplonego styropianem z nowymi oknami (szczelnymi) 1 żebro na 1 m ² powierzchni użytkowej pomieszczenia. Natomiast  Ferrum Max 1 żebro na 1,3 m ² powierzchni użytkowej  ( w przeliczeniach tych zawarty jest zapas mocy około 15%). Sposób ten może wydawać się nadzwyczaj prosty jednakże  bardzo dobrze sprawdza się dla założeń przyjętych powyżej.

 Gdzie można montować grzejniki aluminiowe Ferrum – Nowy / Ferrum Max (w jakich pomieszczeniach)?

Grzejniki aluminiowe można montować w pomieszczeniach gdzie nie jest on narażony na kontakt ze szkodliwymi substancjami, innymi słowy jest przeznaczony przede wszystkim do montażu w pomieszczeniach mieszkalnych. W innych pomieszczeniach takich jak warsztaty, garaże itp. można je zainstalować jednak po wcześniejszym uzgodnieniu warunków eksploatacji z producentem.

 Jak są malowane grzejniki aluminiowe Ferrum - Nowy/Ferrum MAX?
Grzejniki aluminiowe Ferrum-Nowy / Max są malowane farbą proszkową nanoszoną na uprzednio przygotowaną powierzchnię grzejnika przy użyciu szwajcarskiego aparatu GEMA oraz wypalaną w piecu. Farba jest produktem najwyższej jakości posiadającą certyfikaty jakości i zgodności ze wszelkimi normami europejskimi. Gwarantuje również najwyższe standardy w zakresie ochrony środowiska. Sam proces malowania proszkowego jest nowoczesną metodą zapewniającą odpowiednią jakość i estetykę.
 Czy można zamienić grzejniki żeliwne na aluminiowe Ferrum – Nowy / Ferrum Max?

Grzejniki aluminiowe Ferrum Nowy/Ferrum Max można zainstalować w miejsce grzejników żeliwnych. Rozstaw złączek montażowych jest taki sam jak dla grzejników żeliwnych i wynosi 500 mm. Należy pamiętać jedynie, iż otwory(w które wkręca się korki) w grzejnikach żeliwnych i aluminiowych różnią się i wynoszą odpowiednio 5/4" a w grzejnikach aluminiowych 1". W większości stosowano wiec korki 5/4" z redukcją pod rury doprowadzające i odprowadzające wodę na 3/4". Z kolei grzejniki aluminiowe instaluje się używając rur ½" tak więc w praktyce oznacza to konieczność przeprowadzenia niewielkiej przeróbki dostosowującą rury ¾" do wymiaru ½".

 Czy można i jak korzystnie dobrać grzejnik aluminiowy Ferrum – Nowy / Ferrum Max w miejsce grzejnika stalowego?

Grzejniki aluminiowe Ferrum-Nowy/Ferrum MAX mogą być stosowane w miejsce grzejników stalowych(na przykład w przypadku projektów budowlanych z zaprojektowanymi grzejnikami stalowymi). Dla korzystnej zamiany tych grzejników na grzejniki aluminiowe należy przede wszystkim korzystać z wyliczonej w projekcie mocy na dane pomieszczenie. Jest to podstawowy parametr porównawczy i jedyny odzwierciedlający  zapotrzebowanie energetyczne z uwzględnieniem wszystkich czynników (współczynników przewodności cieplnej materiałów użytych do budowy domu, kubatury, położenia względem kierunków geograficznych itd.)


Dodatkowe  zalety grzejników aluminiowych przy dokonywaniu zamiany nie są bez znaczenia, a należą do nich na przykład:
- wysoki komfort w eksploatacji odzwierciedlający się małą bezwładnością cieplną grzejników aluminiowych (szybko się nagrzewają i szybko oddają ciepło)
- długi czas bezpiecznej eksploatacji
- możliwość zwiększenia lub zmniejszenia mocy grzewczej poprzez dokręcenie lub odkręcenie dowolnej ilości członów/żeber grzejnika
- możliwość doboru koloru grzejnika Ferrum – Nowy /Ferrum MAX dopasowując go do wyposażenia wnętrza ogrzewanego
- korzystniejszy dla inwestora rachunek kosztów

 Jakie dodatkowe elementy są niezbędne do zamontowania grzejników aluminiowych Ferrum-Nowy / Ferrum-Max?

Do zamontowania grzejników aluminiowych niezbędne jest dokupienie:
- haków/uchwytów, które mocuje się w ścianie i na których wiesza się grzejnik (dla grzejnika 10 żeberkowego 2 haki)
- korków/zaślepek przy czym na każdy zestaw grzejnikowy potrzebne są 4 korki -2 korki z otworami pod rurki , 1 korek z otworem pod odpowietrznik i 1 korek zaślepiający
- uszczelek pod korki -4 sztuki
- odpowietrznika-automatyczny lub ręczny - jeden na każdy zestaw grzejnikowy

Montowane są dodatkowo zawory odcinające , głowice i zawory termostatyczne.

 Jaki wpływ na moc ma kształt grzejnika aluminiowego Ferrum-Nowy / Ferrum-Max (rozwinięcie powierzchni grzewczej i powierzchni mokrej)?

Jak już wspomniano wielokrotnie najważniejszym parametrem określającym grzejniki jest ich moc cieplna. W prostej linii jest ona wypadkową przede wszystkim jego kształtu , konstrukcji, masy i ilości wody w kanale wodnym.
Bardzo istotnym jest rozwinięcie powierzchni grzewczej co zapewniają rozmieszczone na dwóch bokach kolumny wodnej żeberka/ścianki w ilości 5 i 6 odpowiednio dla grzejników typu Ferrum-Nowy i Ferrum MAX.
Rozmiary główne pojedynczego członu są determinowane przez możliwości technologiczne producenta i możliwość jak najprostszego montażu i doboru mocy grzejnika, oraz założenia projektowe.

Tak więc grubość członu jest wynikiem kształtu kanału wodnego i ilości ścianek na kolumnie.
Sam kształt kanału wodnego jest w dużej części efektem wieloletniej obserwacji i doświadczeń oraz również wymagań rynkowych. Grubość ścianki bowiem jest przełożeniem na ciśnienie robocze czynnika grzejącego a przekrój odpowiada za prawidłowy jego przepływ.

Odlewnia Ferrum-Wodecki Sp. J.
ul. Kolejowa 11A,
26-200 Końskie
NIP: 658 00 01 337
Regon: 290889201

Projekt i realizacja: rosso.pl